Sounder SIGN UP FOR FREE
DocTalk
DocTalk

Episode 1 · 1 year ago

EP 1 - 17.09.2020.

ABOUT THIS EPISODE

1. Da li poslodavac može da optuži zaposlenog ukoliko pređe u konkurentsku firmu a da prethodno zvaničnim Ugovorom nisu definisani uslovi pod kojima je to izvodljivo?

2. Da li poslodavac može da me premesti na drugo radno mesto u okviru kompanije bez moje saglasnosti?

3. Koliko dugo mogu da budem zaposlen po ugovoru o pivremeno-povremenim poslovima? Da li ima ograničenje pa da moraju da me prebace na ugovor na neodređeno?

4. Da li poslodavac ima pravo da me primorava da radim umesto da uzmem odmor, iako bi platio te dane odmora?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S