Sounder SIGN UP FOR FREE
DocTalk
DocTalk

Episode 8 · 11 months ago

Ep 8 - 05.11.2020

ABOUT THIS EPISODE

Pitanja u #8 epizodi: 

1. Kako su regulisana kolektivna prava zaposlenih prema Zakonu o agencijskom zapošljavanju?

2. Da li Agencije za privremeno zapošljavanje imaju obavezu da obezbede dobrovoljno zdrastveno osiguranje za zaposlene?

3. Zaposlenom na neodređeno vreme, prilikom potpisivanja aneksa ugovora o radu nije dostavljen opis posla (aneks ugovora za promenu radne pozicije nije sadržao opis posla nove pozicije, samo naziv), a tokom dve godine koliko radi na toj poziciji poslodavac mu nije predočio koje su to njegove radne obaveze (poslodavac nema ni okvirno pripremljen opis posla), samim tim ni ostala neophodna dokumentacija nije potpisana (npr. Obrazac 6 iz Bezbednosti i zdravlja na radu). Da li u ovoj situaciji poslodavac ima pravo da otkaže ugovor o radu zaposlenog pozivajući se na član 179. Zakona o radu, konkretno na stav 1. tačka 1.; stav 2. tačka 1.; stav 3. tačka 1. ili stav 5. tačke 1. i 2.? Kakva prava iz radnog odnosa ima ovaj zaposleni?