Sounder SIGN UP FOR FREE
DocTalk
DocTalk

Episode · 1 year ago

EP 7 - 20.10.2020.

ABOUT THIS EPISODE

1. Da li zaposleni koji rade nepunim radnim vremenom mogu da rade prekovremeno? 

2. Da li zaposleni za vreme rada od kuće ima pravo na naknadu troškova koji su mu nastali u vezi sa obavljanjem rada? 

3. Komisija za izbor kandidata za stupanje u radni odnos nema jasno uredjen postupak izbora, kriterijume i bodovanje. Kandidati se žale i potražuju na uvid bodovne liste i dokumentaciju na osnovu čega je neki kandidat izabran. Da li je skola u obavezi da donese akt ili upustvo o radu komisije, način bodovanja kandidata i ocenu intervjua?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S