Sounder SIGN UP FOR FREE
DocTalk
DocTalk

Episode 3 · 1 year ago

EP 3 - 01.10.2020.

ABOUT THIS EPISODE

1. Poštovani, zaposleni je dao otkaz 15 dana pre isteka ugovora o radu, da li smo dužni da mu isplatimo naknadu štete za godišnji odmor koji je ovim ugovorom stekao a nije iskoristio?

2. Šta srpske kompanije koje posluju sa US klijentima mogu da dele od ličnih podataka zaposlenih/korisnika nakon obaranja Privacy Shielda u julu ove godine?Generalno, bilo kakva novina u tumačenju GDPR-a i primena GDPR-a u Srbiji?

3. Koje povlastice dobijamo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S